Muziekvereniging ‘St. Jan’ is op 20 november 1912 opgericht als Kerkelijke Fanfare ‘St. Jan’. Onder de naam Muziekvereniging ‘St. Jan’ bestaat deze momenteel uit drie geledingen, te weten:

  • het harmonieorkest, opgericht in 1912;
  • de slagwerkgroep, opgericht in 1961;
  • het opleidingsorkest.

Hiernaast verzorgt Muziekvereniging ‘St. Jan’ diverse muzieklessen.

Bigband ‘The Black Pearls’, opgericht in 2011, is een onafhankelijk orgaan met eigen bestuur en financiële middelen en valt enkel juridisch onder Muziekvereniging ‘St. Jan’.

Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de leden en wordt gevormd door ten minste 3 personen. Het is wenselijk dat het bestuur uit 5 of 7 personen bestaat.

Voorzitter: Tamara Rongen-van de Kolk
Secretaris: Henriet Albers-Strijbosch
Penningmeester: Jan van de Hulsbeek
Bestuurslid: Bert Lodewijks
Bestuurslid: Hennie Aasman-Wildeboer
Bestuurslid: Pim Jacobs
Bestuurslid: (vacature)

Sinds 1977 wordt de muziekvereniging ondersteund door een externe fanclub. Leden van de fanclub worden voor hun lidmaatschap gevraagd en komen uit alle geledingen van de Wanroijse bevolking. De fanclub organiseert jaarlijks enkele activiteiten en verleent hand- en spandiensten aan de muziekvereniging.

Muziekvereniging 'St. Jan' is aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM), welke onderdeel uitmaakt van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO).

De muziekopleiding voor de harmonie is in eigen beheer. De volgende instrumentopleidingen worden momenteel door ‘St. Jan’ aangeboden:

  • Klarinet, verzorgd door Linda Jans en Betty Bartels;
  • Dwarsfluit, verzorgd door Marloes Berden;
  • Saxofoon, verzorgd door Luc Jansen;
  • Koper (trompet e.a.), verzorgd door Math Lemmen;
  • Hobo, verzorgd door Angelique Bindels,
  • Slagwerk, verzorgd door Anthony Vogels.

De EMV-opleiding (blokfluit) is in handen van Muziekvereniging ‘St. Jan’ en deze tweejarige opleiding wordt verzorgd door Loes Hendriks.

De vereniging heeft tot doel de instrumentale muziek te beoefenen in de ruimste zin van het woord en mee te werken aan de culturele, muzikale vorming van haar leden en aan de positieve ontwikkeling van het cultureel maatschappelijk leven.

De vereniging probeert dit doel te bereiken door:
a. het geven van muziekles aan haar leden;
b. het opluisteren met muziek van kerkelijke plechtigheden en openbare feestelijkheden;
c. het geven van concerten;
d. het meewerken aan optochten en uitvoeringen met kerkelijk, liefdadig, wetenschappelijk of kunstzinnig doel;
e. het organiseren van de deelname aan muziekwedstrijden, zowel met de vereniging als met individuele leden;
f. alle andere wettig middelen, die op een positieve manier bijdragen aan het doel van de vereniging.

De vereniging heeft geen winstoogmerk en dient het algemeen belang.